Úplná pravidla soutěže k iniciativě OPI Trends

Tato úplná pravidla upravují podmínky spotřebitelské soutěže značky OPI o dárkovou sadu produktů OPI v hodnotě 2 900 Kč (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje podmínky dané soutěže.

 

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků ze strany pořadatele.

Pořadatelem soutěže je společnost Sirowa Czech s.r.o. se sídlem Lomnického 1705/5, Praha, 140 00 CZ, IČO 05135931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 258808 (dále jen „pořadatel“).

 

I. Termín soutěže

Soutěž trvá od 12.5.2022 do 31.7.2022.

 

II. Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na oficiálním Instagramu @opi_cz_sk.

 

Soutěžící

Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 15 let, která splňuje podmínky soutěže. Soutěžící musí mít doručovací adresu v České republice nebo na Slovensku.

Soutěžící musí mít nastaven svůj instagramový profil jako veřejný.

Soutěžící se do soutěže může zapojit opakovaně.

 

Mechanika soutěže

Soutěžící musí na svém instagramovém profilu zveřejnit dvě fotky v carouselu.

Carousel fotek musí obsahovat fotku OPI laku v odstínu daného trendu a fotku nalakovaných nehtů se stejným odstínem. Příspěvek musí být označen hashtagy #OPITrends2022, hashtagem názvu daného trendu a #OPIObssesed #ColorIsTheAnswer a musí být označen účet @opi_cz_sk a @opi.

Soutěžní trendy budou pravidelně zveřejněny na oficiálním Instagramu @opi_cz_sk.

 

Výběr výherců

Výherci budou vybrání na konci každého týdne trvání soutěže.

Výherce bude vybírat komise podle nejoriginálnějšího zpracování příspěvku.

Výherci budou o své výhře informováni prostřednictvím direct zprávy odeslané z instagramového účtu @opi_cz_sk.

 

Výhra

V každém soutěžním kole se hraje o dvě dárkové sady s produkty OPI v celkové hodnotě 2 900 Kč.

Jedná se o produkty:

  • 10x OPI Nail Lacquer 15 ml – odstíny dle výběru výherce

Výhry budou výhercům předány pořadatelem doručením na běžnou doručovací adresu v České republice nebo na Slovensku, kterou výherci za tímto účelem sdělí.

Pokud výherce nesdělí pořadateli svou doručovací adresu do 30 dnů od kontaktování, výhra propadá.

 

Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

 

Ochrana osobních údajů

Ochranou osobních údajů se podrobně zabývá stránka Poučení o ochraně osobních údajů.

 

III. Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na  níže uvedených internetových stránkách

 

Dárkové sady, které nebudou soutěžícím u partnerů soutěže vydané, propadají ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.

 

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících. 

 

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné také využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách, pod odkazem ze stránek https://www.opishop.cz/uplna-pravidla-souteze-k-iniciative-opi-trends.

 

 

V Praze dne 12. 5. 2021

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.